I DZIEŃ
1. Nowoczesne platformy komunikacji i wymiany danych, sieci rozległe kontrolowane programowo SD-WAN (prowadzi CISCO)
2. Rozwiązania cloud computing w biznesie.(prowadzi CISCO)
3. Wybrane aspekty ochrony danych osobowych w sieci. (RODO)
4. Informatyka śledcza w chmurze. (biegły sądowy)
5. 
6. Internet rzeczy.
II DZIEŃ
1. Bezpieczeństwo przetwarzania danych w technologiach colud computing. (CISCO - warsztaty)
2. Zintegrowane sieciowe środowiska do przetwarzania danych. (CISCO - warsztaty)
3. Cloud computing w edukacji i szkolnictwie wyższym.
4. Sieci rozległe WAN a technologie chmurowe.
5. Cloud computing w placówkach medycznych.
6. Cyberbezpieczeństwo.
 
6 prelekcji/wykładów po ok. 25-30 min. Przewidziane przerwy kawowe, catering, atrakcje, konkurs. Konferencja zakończy się wydaniem certyfikatów.