REGULAMIN

V Podlaskiej Konferencji Informatycznej

§ 1

 1. Niniejszy regulamin (“Regulamin”) określa zasady rejestracji i uczestnictwa w Konferencji „V Podlaska Konferencja Informatyczna”, która odbędzie się w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży w dniach 25-26 kwietnia 2019 r. („Konferencja”).
 2. Organizatorem Konferencji jest: Łomżyńskie Koło Polskiego Towarzystwa Informatycznego z siedzibą w Łomży, adres: 18-400 Łomża, ul. Przykoszarowa 22, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP: 522-000-20-38, REGON: 001236905 (dalej zwana również: „Organizator”).
 3. Rejestracja na Konferencję odbywa się poprzez wypełnienie formularza on-line znajdującego się na stronie http://konferencja.lomza.pl/index.php/rejestracja. Podczas rejestracji należy podać wszystkie dane wymagane w formularzu rejestracyjnym.
 4. Uczestnik po poprawnym zgłoszeniu uczestnictwa otrzyma informację zwrotną na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Informacja będzie zawierać potwierdzenie udziału w Konferencji.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest:
  1. zgłoszenie uczestnictwa w konferencji;
  2. zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu;
  3. otrzymanie informacji zwrotnej – potwierdzenia rejestracji.
 6. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa zawartymi w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 7. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Koszty uczestnictwa w Konferencji, w tym koszty dojazdu, noclegów i wyżywienia Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

§ 2

 1. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników, podane podczas rejestracji na Konferencję na stronie rejestracyjnej, przetwarzane są poprzez tę stronę przez Organizatora, w celu zawarcia i wykonania umowy uczestnictwa w Konferencji, w tym: przeprowadzenia oraz realizacji Konferencji, celach rejestracyjnych oraz w związku z obsługą techniczną strony rejestracyjnej.
 2. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Uczestnika:
 • imię i nazwisko;
 • nazwa firmy/instytucji
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu Uczestnika;

§ 3

 1. Zgłaszając udział w Konferencji, Uczestnik składa oświadczenie dotyczące nieodpłatnego używania i rozpowszechniania jego wizerunku/głosu w celach informacyjno-marketingowych związanych z realizacją i przebiegiem Konferencji, w tym materiałach reklamowanych i promocyjnych dotyczących Konferencji, relacji fotograficznej i filmowej z Konferencji, rozpowszechnianych za pośrednictwem stron internetowych Organizatorów. Wyrażenie zgody udzielane jest na czas nieokreślony i obejmuje zezwolenie na korzystanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika, jego imienia i nazwiska na fotografiach, w filmach lub nagraniach wykonanych podczas zajęć i spotkań, umieszczanych na stronie internetowej Konferencji.

 

 1. Niezależnie od postanowienia ust. 3 powyżej, Organizator może rozpowszechniać wizerunek Uczestnika na zasadach określonych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2016 poz. 666 z późn. zm. ), gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany jako szczegół całości.

§ 4

 1. Dodatkowe informacje i postanowienia znajdujące zastosowanie do Uczestników Konferencji:
  1. w wyniku dokonania rejestracji oraz potwierdzenia rejestracji przez Organizatora dochodzi do zawarcia umowy o udział w Konferencji, a postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część umowy;
  2. wszelkie zapytania dotyczące procesu rejestracji należy kierować drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  3. w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu cywilnego (ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).